Bài đăng

151 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3,  Hồ Chí Minh. Email: sconsular.bangkok@mne.pt / afonso.vieira@portviet.org