151 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.
Google maps

Giờ làm việc từ thứ hai tới thứ năm, 08:30 đến 11:30 và nghỉ vào các ngày lễ của Việt Nam và Bồ Đào Nha. Chỉ giải quyết theo lịch hẹn.
De segunda-feira a quinta-feira das 08h30 às 11h30, excepto nos dias de feriado portugueses e Vietnamitas.

afonso.vieira@portviet.org / carlota.leite@portviet.org
+84 (0)28 3930 9608