Địa Chỉ Liên Lạc

Lãnh sự quán
Giờ làm việc từ thứ hai tới thứ năm, 08:30 đến 11:30 và nghỉ vào các ngày lễ của Việt Nam và Bồ Đào Nha. Chỉ giải quyết theo lịch hẹn.

151 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 (0)28 3930 9608

Đại sứ quán
Giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:30 sáng đến 16:30 trừ các ngày lễ quốc gia Thái Lan và Bồ Đào Nha. Chỉ giải quyết theo lịch hẹn.

26 Bush Lane, Bangkok 10500 
Thailand
Điện thoại: +66 (0) 2234 2123